วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
[embedsocial_album id=”89f8caf437ae05585da1f2bf4934e22972c97912″]