วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรม Camp Day การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกบินทร์บุรี

[embedsocial_album id=”26872e9adf5ce62db9663b9e8e44116d28691e20″]