วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63