วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี นำโดย ผอ. รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

[embedsocial_album id=”ef0e80d02f59391dd46ab87329b761abeb8b5099″]